Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Återförsäljaravtal 2017

Information om mall

Id: 1328

Typ: Word-mall

Omfattning: 9 sidor

Pris: 870 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Återförsäljaravtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 870 kr
Återförsäljaravtal

Återförsäljaravtal 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett återförsäljaravtal mellan företaget, kallat leverantören, och en återförsäljare.

Ett återförsäljaravtal är ett avtal mellan en återförsäljare och en producent eller en tillverkare som önskar att en produkt säljs vidare. Leverantören (tillverkaren) åtar sig att under avtalstiden försörja återförsäljaren med överenskomna produkter mot att återförsäljaren åtar sig att i eget namn och för egen räkning sälja produkterna på en definierad och avgränsad marknad. Avtalet reglerar parternas mellanhavanden och hur återförsäljningen ska ske, till exempel vad gäller pris, leverans, marknadsföring med mera.

Denna mall består av ett färdigt återförsäljaravtal som enkelt kan kompletteras med egen information. Avtalet behandlar bl.a. punkter som återförsäljarens rättsliga ställning, leverans- och betalningsvillkor, återförsäljarens marknadsföringsaktiviteter, service och mässor, intrång i varumärke, patent med mera.

Mallen har 9 sidor (ID #1328)

När ska jag använda mallen?

När någon annan än det tillverkande företaget ska sälja företagets varor eller tjänster.

Vad ska jag tänka på?

Grossister och detaljister är de vanligaste återförsäljarna. Ett återförsäljaravtal går ut på att tillverkaren (leverantören) förser återförsäljaren med produkter i utbyte mot att återförsäljaren, i eget namn och för egen räkning, säljer produkterna på en marknad. Men som du vet är avtal aldrig kortfattade, och därför ska vi gå igenom saken riktigt ordentligt.

Återförsäljaren lägger vanligen på ett pålägg (bruttovinst) på sitt inköpspris. Om leverantören bestämt vilket pris återförsäljaren ska ta ut av sina kunder brukar pålägget kallas återförsäljarrabatt. En återförsäljare har oftast ett lager och tar en helt annan ekonomisk risk än en agent. Dessutom är återförsäljarens roll inte reglerad i lag så som agenturförhållandet. På nästa uppslag hittar du de viktigaste delarna i DokuMeras återförsäljaravtal, medan vi här går igenom vad du ska tänka på när du utformar det.

Är det ett återförsäljaravtal ditt företag behöver?

Är det ett återförsäljaravtal ditt företag behöver? Omfattningen och innehållet i ett återförsäljaravtal kan variera mycket. Är det en enstaka produkt som ska säljas av en återförsäljare kan avtalet kanske göras kortare där i princip endast pris och leveransvillkor regleras. Om återförsäljaravtalet däremot ska vara exklusivt, omfatta immaterialrättsliga regleringar, minimikvantiteter, serviceåtaganden och liknande, blir det av naturliga skäl längre.

Distribution via återförsäljare är ofta lämpligt då produkterna via en återförsäljare eller fackhandel exponeras i rätt sammanhang. Om ni har ett brett produktsortiment kan det vara värt att bygga upp ett eget återförsäljarnät. Jämför olika distributionsformer innan ni gör ert val.

Avtalets inledande avsnitt

Inledningsvis beskrivs vilka parter som ingått avtalet med fullständiga namn och organisations-/personnummer. Använd gärna tydliga definitioner (”leverantören”, ”återförsäljaren”, ”parterna” etc.) i all text och reglera samtliga i ett eget avsnitt med definitioner. I inledningen beskrivs även varför avtalet upprättats och vad det innefattar. Huvuddokumentets omfattning ska tydligt framgå liksom vilka specifika bilagor som tillhör avtalet.

Upplåtelsen

Avtalets viktigaste punkt. Vad får återförsäljaren för rättighet? Är han exklusiv återförsäljare? Av vilka produkter? Inom vilket område får han sälja? Omfattas nya produkter som leverantören tar fram? Får återförsäljaren köpa och marknadsföra produkter från någon annan? Får återförsäljaren anlita andra återförsäljare eller agenter för att uppfylla sina åtaganden enligt avtalet? Ingår någon varumärkeslicens i upplåtelsen? Får återförsäljaren tillverka reservdelar?

Här måste ni noga fundera på vad som ska gälla i just ert fall. Det är sällan juridiken som är avgörande utan marknaden och produkterna sätter gränserna för vad som kan och bör regleras.

Ofta anges också om återförsäljaren får företräda leverantören gentemot kunder, leverantörer eller annan tredje part.

Beställningar och leveranser

En av de frågor som måste regleras är hur beställningar ska ske. Krävs bekräftelse för att avtal om leverans ska ha träffats? Hur ska beställningen ske? Vad ska beställningen minst innehålla?

Stora leverantörer hänvisar ofta till allmänna leveransvillkor. Finns det allmänna leveransvillkor i er bransch? Hur stora leveranser är leverantören skyldig att klara av inom en viss leveranstid? Klara besked i de här frågorna innebär större säkerhet för återförsäljaren.

Försäljningsinsats

Ska återförsäljaren vara tvungen att köpa ett minsta antal produkter?

Nedläggning av produkt

Hur lång tid innan produkten utgår ur leverantörens sortiment ska han meddela återförsäljaren?

Priser

Ska samma priser gälla? Indexklausul? Omförhandling vid stora prisvariationer i till exempel råvaru- eller energipris?

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordAgentavtal - Tysk 2017 1670 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAgentavtal 2017 870 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAgentavtal Engelsk 2017 1670 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista agentavtal 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista återförsäljaravtal 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordÅterförsäljaravtal - Tysk 2017 1670 kr
En dokumentmall för Microsoft WordÅterförsäljaravtal Engelsk 2017 1670 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.