Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2017

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 1440 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig arbetsordning på engelska för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Tidigare skulle företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning (rules of procedure) för sitt arbete. Av den skulle det kunna utläsas hur arbetet var fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta den skulle sammanträda.

Det är inte längre något krav att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete. En arbetsordning kan dock underlätta det löpande arbetet för styrelsen. I arbetsordningen kan det exempelvis framgå vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2017
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2017
Arbetsordning styrelsens arbete 2017
Checklista styrelsens arbetsordning 2017
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2017
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2017
Styrelsemötesschema 2017
VD-instruktion 2017
VD-instruktion Engelsk 2017