Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Arbetsordning styrelsens arbete 2017

Information om mall

Id: 687

Typ: Word-mall

Omfattning: 3 sidor

Pris: 380 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Arbetsordning
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 380 kr
Arbetsordning

Arbetsordning styrelsens arbete 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta den skriftliga arbetsordning som, enligt 8 kap. 6 § i aktiebolagslagen, årligen ska fastställas av styrelsen i ett aktiebolag.

Varje år ska företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete där man kan läsa hur arbetet är fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Styrelsen ska även kontrollera att arbetsfördelningen upprätthålls. Företaget kan fritt utforma sin egen arbetsordning och denna kan innehålla: styrelsens uppgifter, beskrivning av styrelsens ansvar, hur verksamheten ska kontrolleras, vilka beslut som ska fattas av styrelsen m.m.

Mallen har 3 sidor (ID #687)

När ska jag använda mallen?

Styrelsen måste varje år ta fram en skriftlig arbetsordning innehållande ledamöternas arbetsfördelning, information om hur ofta styrelsen ska sammanträda, styrelsens uppgifter och en rad andra uppgifter.

Vad ska jag tänka på?

En styrelse som har mer än en ledamot måste, enligt aktiebolagslagen, ha en arbetsordning. Arbetsordningen är egentligen en arbetsplan för styrelsen och bestämmer hur styrelsearbetets olika delar ska skötas. Ni bestämmer själva vad som ska ingå, men det är vanligt att styrelsen reglerar följande punkter i arbetsordningen:

- Styrelsens uppgifter.

- Beskrivning av styrelsens ansvar.

- Hur verksamheten ska kontrolleras.

- Vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

- När och hur styrelsen ska sammanträda.

- Ledamöternas arbetsfördelning.

- Behandling av styrelsesuppleanter.

- Behandling av arbetstagarrepresentanter.

- Vd:s löpande information till styrelsen.

- Hur olika typer av ärenden ska förberedas.

- Kallelse till styrelsemöte.

- Uppgifter om när styrelsen är beslutför (hur många måste vara samlade?).

- Protokoll.

- Sekretess.

  • Ni måste fastställa arbetsordningen en gång per år. Lämpligen sker detta på styrelsemötet direkt efter ordinarie bolagsstämma, där val av ny styrelse har skett.
  • Om någon i styrelsen märker att arbetsordningen inte fungerar tillfredställande bör personen i fråga meddela resten av styrelsen om detta. Ni går sedan igenom de punkter som inte fungerar och fastställer en ny arbetsordning.
  • Om arbetsordningen innehåller uppgifter om arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, måste styrelsen enligt lag kontrollera att arbetsfördelningen fungerar som bestämt.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsfördelning styrelse VD andra
inrättade organ 2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsfördelning styrelse VD andra
inrättade organ Engelsk 2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsordning styrelsens arbete Engelsk
2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista introduktion ny
styrelseledamot 2017
325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista styrelsens arbetsordning 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordInstruktion om ekonomisk
uppgiftsinsamling 2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordInstruktion om ekonomisk
uppgiftsinsamling Engelsk 2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft ExcelStyrelsemötesschema 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordVD-instruktion 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordVD-instruktion Engelsk 2017 1670 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.