Apportemission - Privat ej avstämningsbolag 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till beslut om apportemission för ett privat aktiebolag som ej är avstämningsbolag.

Apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag erläggs med annan egendom än kontanter, t.ex. lös egendom eller fastigheter.

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om nyemission av aktier, ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren, upprätta ett förslag till beslut. Förslaget måste innehålla utförlig information om apportegendomen, dess värde och information rörande de aktier som ska emitteras och under vilka förutsättningar detta ska göras.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn