Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Med hjälp av denna mall från DokuMera kan hyresvärden och hyresgästen träffa en överenskommelse om ansvarsfördelningen gällande brandskyddsåtgärder i lokalen.

Alla verksamheter ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet. Det är möjligt att mellan en hyresvärd och en hyresgäst fördela ansvaret för fastighetens brandskydd. Många gånger är det hyresgästen, som oftast vistas på fastigheten mer regelbunden än vad hyresvärden gör, som har den bättre möjligheten att kontrollera och upprätthålla ett bra brandskydd. Om hyresgästens ansvar för brandskyddet är förenat med en viss kostnad, är detta något som kan komma att påverka dennes hyra för nyttjanderätten av lokalen.

Mallen Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder från DokuMera är en bilaga till Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal (id 4451). Mallen behandlar både organisatoriska och tekniska brandsskyddsåtgärder.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2017
Hyresavtal - Lokal 2017