Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att åskådliggöra ansvarsfördelningen inom brandskyddsarbetet i ditt företag genom att upprätta en lista över olika ansvarsområden med tillhörande ansvarig person och kontaktuppgifter till denne. En tydlig ansvarsfördelning av företagets brandskyddsarbete är viktigt för att arbetet ska fungera så effektivt som möjligt.

Alla verksamheter ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet och genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Förteckning brandskyddsutrustning 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Protokoll brandskyddskontroll 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017