Anställningsavtal visstid arbetstagare fyllda 67 år 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tidsbegränsad anställning avseende arbetstagare som har fyllt 67 år.

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som upphör vid avtalstidens slut. Anställningen kan endast avbrytas i förtid om båda parter är överens om det. Tidsbegränsade anställningar som pågår längre än 24 månader under en femårsperiod, övergår automatiskt till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan anställa under viss tid vid bl.a. vikariat, när arbetstagaren fyllt 67 år samt vid provanställning om prövotiden är högst 6 månader.

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsbeskrivning utesäljare 2017
Checklista anställningsavtal 2017
Personalhandbok 2017