Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2017

Information om mall

Id: 370

Typ: Word-mall

Omfattning: 3 sidor

Pris: 380 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Anställningsavtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 380 kr
Anställningsavtal

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2017

Ett anställningsavtal blir bindande i och med att du accepterar ett erbjudande om jobb från en arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att, skriftligen, informera den anställde om anställningsvillkoren. Detta görs med fördel genom ett skriftligt anställningsavtal. Helst ska detta göras redan innan anställningen tagit sin början - dock senast en månad efter.

Ett anställningsavtal ska bland annat innehålla information om tillträdesdag, uppsägningstid, lön etc.

Om inget annat avtalats är det tillsvidareanställning som gäller. En tillsvidareanställning innebär att ett anställningsavtal träffats om en anställning som löper på obestämd tid.

Kom ihåg att det är viktigt att utforma ett individuellt anställningsavtal så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Detta gäller naturligtvis endast om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal.

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning.

Snabbinstruktion för Anställningsavtal tillsvidareanställning 2017

Mallen har 3 sidor (ID #370)

När ska jag använda mallen?

När företaget ska anställa. Tillsvidareanställning innebär att anställningen inte har ett förutbestämt slut.

Vad ska jag tänka på?

När företaget anställer ska ni upprätta ett anställningsavtal. I Sverige finns två huvudsakliga anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning (ofta provanställning). Här ligger fokus på tillsvidareanställningen (provanställningen läser ni mer om på föregående uppslag). På här sidan går DokuMera igenom vad ni ska tänka på vid upprättandet.

Ta fram uppgifter om den anställde

Anställningsavtalet ska givetvis innehålla uppgifter om den som anställs. Glöm inte bankkontonummer för löneinsättning.

Förtydliga typen av anställningsform

I detta fallet handlar det som sagt om en tillsvidareanställning.

Bestäm när den anställde ska börja

Lagen kräver att den anställde informeras om anställningens tillträdesdag.

Gå igenom anställningens normala omfattning

Gå igenom anställningens normala omfattning Om ni som arbetsgivare formulerar den här punkten i allmänna ordalag har du större frihet att tilldela den anställde nya uppgifter utan att ni måste skriva ett nytt avtal. Men, se till att ni är överens om vad anställningen ska innebära innan ni skriver avtalet. En detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna innebär trots allt att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren vet vad som gäller.

För att undvika oklarheter och därmed kunna uppnå hög effektivitet bör det dessutom finnas en arbetsbeskrivning som mer i detalj tar upp arbetsmomenten.

Diskutera lön och andra förmåner

Kom ihåg att själva lönesumman inte är så klargörande om den inte sätts i relation till någonting. Hur mycket förväntas den anställde jobba? Bonus? Provision? Om ni som arbetsgivare vill undvika framtida lönekonflikter gör ni med fördel överenskommelser om övertid, restid och liknande redan nu. Ange också hur och när lönen ska betalas ut. Ha gärna ett löneutbetalningsschema för varje kalenderår.

Semester

För närvarande är den lagstadgade semesterledigheten 25 dagar. Semesterrätten kan inte förhandlas bort, men ibland kanske ytterligare semesterdagar ges till den anställde som kompensation för andra typer av avtalsvillkor.

För att semesterdagarna ska vara betalda ska dagarna normalt ha tjänats in av den anställde under tidigare semesterår. Därför blir antalet intjänade dagar av naturliga skäl få för nyanställda. Även en nyanställd har dock rätt till 25 dagar om anställningen påbörjas före den 21 augusti, men bara fem dagars semester om anställningen börjar efter den tidpunkten. De dagar som inte tjänats in får den anställde ta ut som obetalda semesterdagar.

Det är lämpligt att komma överens om hur den anställde vill göra med obetalda semesterdagar, och om någon förskottssemester ska ges och hur den i så fall ska återgäldas.

Uppsägning

Den anställde ska, enligt lagen, informeras om vilken uppsägningstid som gäller.

Sekretess och konkurrens

Många arbetsgivare vill att den anställde ska ha tystnadsplikt gällande företagshemligheter. Sådana frågor kan gärna hanteras i bilagor till anställningsavtalet, till exempel i ett sekretessavtal.

Övriga avtalsvillkor

Den här punkten behandlar bland annat närvaro vid obetalda personalsammankomster eller vidareutbildning utanför ordinarie arbetstid. Försök att reglera så många villkor som möjligt i anställningsavtalet. På så sätt slipper ni bli oense vid ett senare tillfälle.

Kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal måste ni informera den anställde om detta. Det räcker med en hänvisning om att anställningsavtalet omfattas av det aktuella kollektivavtalet.

Anställningsavtalets innehåll är hårt reglerat i lagen. DokuMera rekommenderar att ni använder en DokuMeramall för att inte missa några viktiga punkter.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal allmän
visstidsanställning 2017
380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal bilaga konkurrens 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal bilaga sekretess 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal provanställning 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal tillsvidareanställning
Engelsk 2017
1440 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsavtal verkställande direktör
2017
870 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAnställningsintyg 2017 325 kr
En dokumentmall för Microsoft WordArbetsbeskrivning utesäljare 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista anställningsavtal 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordPersonalhandbok 2017 1970 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.