Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en sekretessförbindelse för en anställd, som bilaga till ett anställningsavtal.

En sekretessförbindelse (secrecy agreement) ska undertecknas av arbetstagaren i samband med att anställningsavtalet undertecknas. Syftet med en sekretessförbindelse är att förebygga och hindra att den anställde skadar företaget. Det kan i många fall vara klokt att låta den anställde underteckna ett sådant avtal även om risken vid första anblick förefaller vara liten.

Några av punkterna i denna mall till sekretessförbindelse rör exempelvis företagshemligheter, nyttjande av information, kontakter med massmedia, upphovsrätt och skadeståndsskyldighet.

Avtalet är skrivet på engelska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal bilaga konkurrens 2017
Anställningsavtal bilaga sekretess 2017
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2017
Arbetsbeskrivning utesäljare 2017
Checklista anställningsavtal 2017