Anställningsavtal bilaga konkurrens 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att utforma en konkurrensöverenskommelse mellan företaget och en anställd, i syfte att hindra den anställde från att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande.

Det är svårt att förhindra en tidigare anställd från att bedriva konkurrerande verksamhet efter att dennes anställning har upphört. Arbetsgivaren och den anställde står inte längre i något avtalsförhållande till varandra och ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av den konkurrerande verksamheten måste således grunda sig på utomobligatoriska regler. Detta är många gånger väldigt svårt för att inte säga omöjligt då ekonomiskt skadestånd som grundar sig på utomobligatoriska regler som huvudregel kräver att ett brott begåtts. Det är varken olagligt eller brottsligt för en tidigare anställd att bedriva konkurrerande verksamhet.

Genom att skriva ett konkurrensavtal förbinder sig den anställde att inte bedriva konkurrerande verksamhet och om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I ett konkurrensavtal kan parterna själva bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Att teckna ett konkurrensavtal med sina anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra sina anställda från att bedriva konkurrerande verksamhet.

Denna mall består av en konkurrensöverenskommelse som ingås mellan arbetsgivaren och den anställde. Överenskommelsen fogas lämpligen som en bilaga till anställningsavtalet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2017
Anställningsavtal bilaga sekretess 2017
Anställningsavtal provanställning 2017
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2017
Arbetsbeskrivning utesäljare 2017
Checklista anställningsavtal 2017
Personalhandbok 2017