Ansökan om förvärvstillstånd - fysisk person

Format: Acrobat-mall (1 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall är en mall från Jordbruksverket för ansökan om förvärvstillstånd för en fysisk person.

Vid förvärv av fastighet som är taxerad som lantbruksenhet gäller jordförvärvslagen. Syftet med jordförvärvslagen är att:

 • gynna sysselsättning och boende i glesbygder
 • behålla balansen i markinnehav, när det gäller lantbruksegendomar, mellan fysiska personer och juridiska personer.
Förvärvstillstånd - fysisk person En fysisk person som förvärvat en lantbruksegendom genom bodelning, arv eller testamente behöver inget förvärvstillstånd. Däremot kan det komma att behövas vid förvärv genom köp, byte eller gåva.

Du ansöker om förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. Blir tillståndet inte beviljat ogiltigförklaras köpet. I vissa fall kan staten på säljarens begäran bli tvungen att lösa egendomen. Det görs då på samma villkor som tidigare avtalats mellan köpare och säljare, under förutsättning att villkoren bedöms som rimliga.

Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att ladda ner senaste version av mallen via Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn