Ansökan om företagsrekonstruktion 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en ansökan om företagsrekonstruktion.

Ett företag med likvida problem kan behöva ställa in sina betalningar. Om företaget bedömer att problemen är tillfälliga och att verksamheten kan bli lönsam i framtiden är det möjligt att ansöka om företagsrekonstruktion. Alternativet till detta är i regel att försätta företaget i konkurs.

Mallen utgår från att gäldenären, dvs. företaget som har likvida problem, ansöker om företagsrekonstruktion. I ansökan ska följande anges:

- en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna, - en borgenärsförteckning, - en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna, och - ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

Om borgenärerna ansöker om företagsrekonstruktion ska uppgifter om borgenärens fordran på gäldenären, upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter samt ett förslag till rekonstruktör och behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget anges.

Tingsrätten avgör om företagsrekonstruktion kan ske. Om ansökan beviljas utses en rekonstruktör som leder rekonstruktionsarbetet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2017
Checklista företagsrekonstruktion 2017
Godkännande av ackordsförslag 2017
Rekonstruktionsberättelse 2017
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2017