Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ansökan om dödande av förkommet skuldebrev.

För att en borgenär ska kunna kräva betalning krävs uppvisande av det skuldebrev på vilket han grundar sin fordran. Kan det dock antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen. Den skriftliga ansökan skall ges in till tingsrätten i den ort där förpliktelsen skall fullgöras.

Vid ansökningen ska information om handlingens innehåll lämnas för att styrka att sådan handling faktiskt existerat och vilket innehåll den hade. Syftet med detta dödningsförfarande är att den som har förlorat handlingen ska kunna göra sin rätt gällande utan att visa upp handlingen eller att en ny handling med motsvarande innehåll ska kunna utfärdas och ersätta den gamla.

Den handling som dödats förlorar helt sin rättsliga betydelse. Den kan inte bli föremål för godtrosförvärv och kan inte grunda någon rätt om den återfinns. Detta utgör alltså även ett skydd för gäldenären.

DokuMera hjälper er att snabbt och lätt upprätta ansökan till tingsrätten om dödandet av skuldebrevet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn