BV 808 Ansökan om dödande av förkommet aktiebrevV20130916

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från Bolagsverket hjälper dig att upprätta en ansökan om dödande av förkommet aktiebrev.

Ett aktiebrev som har förkommit eller förstörts kan dödas enligt lagen om dödande av förkommen handling genom att dess ägare ansöker om detta till Bolagsverket. I ansökan ska du ge en närmare redogörelse för aktiebrevet, dess tillkomst och dess försvinnande.

Dödandeprocessen tar minst ett år då en kungörelse om dödandet ska annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för ansökan ska vara minst ett år. Bolagsverket utfärdar ett föreläggande där det uppmanar den som vet något om aktiebrevet att anmäla det.

Ett nytt aktiebrev får utfärdas först då det gamla dödats. I det nya aktiebrevet ska det anges att det ersätter det tidigare utfärdade aktiebrevet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn