Ansökan om betalningsföreläggande 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en ansökan om betalningsföreläggande avseende utebliven betalning för en fordran.

Vid utebliven betalning av en faktura kan borgenären, efter inkassoåtgärder, få sitt krav fastställt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. När kronofogdemyndigheten fått in en ansökan om betalningsföreläggande skickas en kopia till gäldenären. Om gäldenären inte gör några invändningar fastställer kronofogdemyndigheten ett betalningsföreläggande och borgenären kan därmed ansöka om utmätning med betalningsföreläggandet som underlag.

Om gäldenären bestrider fordran, d.v.s. hävdar att han inte är skyldig borgenären något eller att beloppet är felaktigt, måste borgenären bestämma sig för om han vill driva målet vidare och få ett domstolsutslag. Ett domstolsutslag i borgenärens favör kan sedan användas som underlag av vid en utmätning.

När ska jag använda mallen?

Om ni har skickat påminnelser, kravbrev och kanske även anlitat en inkassobyrå men ändå inte fått betalt. Ni ansöker om betalningsförläggande hos Kronofogdemyndigheten som en sista utväg för att få kunden att betala.

Vad ska jag tänka på?

Vid utebliven betalning av en faktura kan ni som borgenär, efter inkassoåtgärder, få ert krav fastställt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. När de får in er ansökan (och den uppfyller de formella villkoren och formalian) skickas en kopia till gäldenären (kunden som inte betalat fakturan). Om gäldenären inte har några invändningar fastställer myndigheten ett betalningsföreläggande och ni kan därmed ansöka om utmätning.

Om gäldenären bestrider fordran, det vill säga hävdar att han inte är skyldig eller att beloppet är felaktigt, måste ni bestämma om ni vill driva målet vidare eller inte.

 • Ansökan ska innehålla företagsuppgifter om sökanden (den som ansöker om betalningsföreläggande) och svaranden (den kravet riktar sig till).
 • Ni yrkar sedan på att svaranden ska betala ett visst belopp (själva fordran). Se DokuMeras avtal på nästa sida för en detaljerad beskrivning.
 • Som fordringsägare har ni bland annat rätt till ersättning för ansökningskostnad (300 kronor) och inkassokravkostnad (160 kronor).
 • Ange alltid uppgifter om fordran, framförallt vad den avser och när den skulle ha betalats.

Det kostar 300 kronor (juli 2008) att ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan ska lämnas i två exemplar tillsammans med registreringsbevis till Kronofogdemyndigheten i den stad där ert företag har sitt säte. Den som är skyldig pengar får normalt 1-2 veckor på sig att yttra sig över förläggandet.

 • Ansökan om betalningsföreläggande ska undertecknas av rätt person på ert företag. Om er ansökan gäller fler än en gäldenär ser ni till att lämna tillräckligt många kopior till Kronofogdemyndigheten för att varje gäldenär ska få var sitt exemplar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bestridande av inkassokrav 2017
Betalningspåminnelse nr 1 2017
Betalningspåminnelse nr 2 2017
Inkassokravbrev 2017
Inkassokrävaren 2017