Ansökan ang deponering av hyra - Bostad 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om deponering av hyra beträffande bostad.

Deponering av ett visst belopp för hyran kan under vissa förutsättningar göras till länsstyrelsen när det föreligger en tvist mellan hyresgäst och hyresvärd. Genom att deponera hyran kan du undgå att hyresrätten förklaras förverkad (och att du blir vräkt) p.g.a. att hyran inte har betalats i tid.

Du har möjlighet att deponera hyra om du anser dig - ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan ditt vållande (t.ex. när hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet), - ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen, - ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, - ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet. - inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas, under förutsättning att storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller t.ex. hyresavtal med s.k. förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul).

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn