Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om begäran om medling av arrendator beträffande anläggningsarrende.

För att ändra villkoren i ett arrendesavtal rörande anläggningsarrende ska arrendesavtalet sägas upp. Om någon uppgörelse inte kan träffas angående avtalets innehåll finns därför möjlighet att enligt bestämmelserna i 11 kap. 6 a § jordabalken, hänskjuta tvisten för medling hos arrendenämnden.

Denna mall avser fallet ovan och är en ansökan som inkommer från arrendatorns sida. Mallen kan enkelt och snabbt fyllas i och insändas till arrendenämnden. Kopia på ansökan skall också skickas till jordägaren.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn