Anmodan till hyresgäst att flytta 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmodan till hyresgäst att flytta.

Anmodan gäller en hyresgäst som har hyrt en lokal, men vars kontrakt har upphört att gälla. Hyresgästen som fortfarande använder lokalen uppmanas därför att flytta.

Det kan vara viktigt ur bevissynpunkt att skriftligen kunna visa att du uppmanat hyresgästen att flytta efter det att kontraktet upphört gälla. Använd därför denna mall. Mallen kan enkelt fyllas i och skickas till hyresgästen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn