Allmänna bestämmelser ABS 09

Format: Acrobat-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

För avtal om uppförande eller tillbyggnad av ett småhus (småhusentreprenad) bör Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09 användas. ABS 09 har tagits fram av bl.a. Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Utöver bestämmelserna i ABS 09 gäller tvingande bestämmelser i konsumenttjänstlagens ”allmänna del” (§ 1-50a) och tvingande bestämmelser i lagens ”särskilda del avseende småhusentreprenader” (§ 51-61) för småhusentreprenader.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Entreprenadkontrakt ABS 09
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation löpande räkning
Hantverkarformuläret 14