Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett villkorat aktieägartillskott med villkor för betalning.

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar oåterkalleligt (det vill säga inte som lån) förs in i bolaget. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till nyemission och är vanligast när ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd.

Den som gör ett villkorat aktieägartillskott har som krav att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Vid ett aktieägartillskott med villkor för betalning sker tillskottet först när en viss förutsättning uppfyllts.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn