Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Ovillkorat) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett ovillkorat aktieägartillskott med villkor för betalning.

Ett aktieägartillskott är ett tillskott av kapital från en aktieägare till bolaget. Oftast görs aktieägartillskott för att täcka en förlust i det aktuella bolaget men kan även ske för att hjälpa företaget om det har brist på likvida medel. Villkorade aktieägartillskott sker ofta i form av lån medan ovillkorade tillskott inte är avsedda att betalas tillbaka.

Denna mall består av ett ovillkorat aktieägartillskott som dock är försett med en möjlighet att specificera villkor för överföringen till bolaget.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn