Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument rörande ett kontant ovillkorat aktieägartillskott.

Vid ett kontant ovillkorat aktieägartillskott ökar bolagets egna kapital genom att pengar tillförs bolaget, oftast då det kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. För att aktieägartillskottet ska få tas upp som bolagets egna kapital måste tillskottet vara ovillkorat och oåterkalleligt. Den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott har inga krav på att få tillbaka pengarna.

När ska jag använda mallen?

Om du som aktieägare vill satsa mer pengar i aktiebolaget. Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka företagets egna kapital.

Vad ska jag tänka på?

Aktieägartillskott är vanligast när ett företag har, eller riskerar att få, ekonomiska bekymmer. I de flesta fall skjuter samtliga aktieägare till pengar (ofta proportionellt), men det är inte en nödvändighet. Aktieägartillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat.

Ovillkorat aktieägartillskott

Om du gör ett ovillkorat aktieägartillskott har du inte rätt att få tillbaka pengarna. I sådana fall är det av naturliga skäl lämpligt om alla aktieägare skjuter till kapital, vilket är vanligt att man avtalar om när företaget ger sig in i riskprojekt.

Trots att aktieägaren inte har någon rätt att få tillbaka pengarna är ett ovillkorat aktieägartillskott fördelaktigt skattemässigt. Detta eftersom tillskottet höjer omkostnadsbeloppet för aktierna.

Detta är förmånligt vid beräkningen av skattefri och lågbeskattad utdelning, och vid kapitalvinstberäkning i framtiden.

Ett ovillkorat aktieägartillskott är ett enkelt, men viktigt, dokument.

Villkorat aktieägartillskott

Vid ett villkorat aktieägartillskott skall bolaget betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, oftast när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Eftersom det inte handlar om något lån måste aktieägarna (på årsstämman) rösta för att bolaget ska betala tillbaka pengarna (vilket ses som utdelning). Om det är du som skjuter till pengarna bör du se till att göra ett avtal med de andra aktieägarna, vilket reglerar att de under vissa förutsättningar ska rösta för en återbetalning.

Ett villkorat aktieägartillskott, som du ser exempel på här nedan, ska bekräftas av de andra aktieägarna i företaget.

Mallen

Mallen ska innehålla följande: Bolagets namn och organisationsnummer, hur många aktier som de tillskjutande aktieägarna äger i bolaget, och aktieägartillskottets storlek. Den/de som skjuter till kapital ska skriva under. Glöm inte datum.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn