Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstuttdelning 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall är till för dig som ska utforma ett dokument för aktieägarnas godkännande av styrelsens förslag till utdelning vid en extra bolagsstämma.

Efterutdelning kallas det om det vid en extra bolagsstämma beslutas om vinstutdelning. Beslut om detta kan tas tidigast den dag då den senaste balansräkningen fastställs av årsstämman. När beslut om efterutdelning är taget ska en anmälan om detta lämnas in till Bolagsverket.

Ta hjälp av DokuMeras mall Akteägares godkännande - styrelsens förslag till utdelning för att utforma ett dokument där aktieägarna godkänner styrelsens förslag till utdelning vid en extra bolagsstämma.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2017
Fullmakt företräda aktieägare 2017
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2017
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning (Ej avstämningsbolag) 2017