Aktieägaravtal (Flera parter med majoritetsägare) 2017

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan flera parter som är majoritetsägare. Aktieägaravtal är olika utformade beroende på om det är två jämstarka parter, en majoritetsägare och en minoritetsägare eller om det finns ett större antal delägare.

Ett aktieägaravtal (eller kompanjon-/konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Mallen är särskilt utformad med de mest vanligt förekommande problemen i åtanke, och innehåller därför de mest centrala klausulerna som normalt finns i ett aktieägaravtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn