Aktieägaravtal (Flera parter med drag along och tag along) 2017

Format: Word-mall (15 sidor)
Pris: 870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal mellan flera parter med drag along och tag along. Avtalet är avsett för ett bolag med flera ägare.

Drag along-rätt innebär att om majoritetsägarna säljer sina andelar så är minoritetsägarna tvungna att gå med på affären. Denna rätt skyddar majoriteten.

Tag along-rätt innebär att minoritetsägarna har möjlighet att sälja sina andelar till samma villkor som gäller för majoritetsägarna. Denna rätt skyddar minoritetsägarna och är liksom drag along-rätt vanligt förekommande i aktieägaravtal.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn