Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Aktieägaravtal 2017

Information om mall

Id: 1041

Typ: Word-mall

Omfattning: 13 sidor

Pris: 870 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Aktieägaravtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 870 kr
Aktieägaravtal

Aktieägaravtal 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal (eller kompanjon-/konsortialavtal) kan träffas mellan samtliga eller några aktieägare i ett aktiebolag. Avtalet reglerar det rättsliga förhållandet mellan aktieägarna i bolaget, och det kan bland annat syfta till att reglera hur beslut ska fattas, hur aktier får överlåtas, hur aktierna i bolaget ska värderas och hur samarbetet mellan aktieägarna ska utformas.

Avtalet kan endast göras gällande mot den som har undertecknat det och kan alltså inte åberopas mot någon som har köpt aktier efter det att avtalet slöts. Det kan heller inte göras gällande mot aktiebolaget som sådant.

Snabbinstruktion för Aktieägaravtal 2017

Mallen har 13 sidor (ID #1041)

När ska jag använda mallen?

När ni vill reglera hur verksamheten i bolaget ska bedrivas och vilka rättigheter och skyldigheter ägarna har gentemot varandra. Rekommenderas starkt!

Vad ska jag tänka på?

Ett aktieägaravtal, mellan aktieägarna i ett bolag, reglerar verksamheten och fastställer styrelsernas sammansättning, bolagets högsta ledning, finansiering och försäljning av aktier. I avtalet bör ni noggrant reglera bolagsmännens befogenheter och skyldigheter.

Till skillnad från bolagsordningen är det frivilligt att upprätta ett aktieägaravtal. Eftersom ett aktieägaravtal är väldigt omfattande får du på det här uppslaget ta del av de viktigaste punkterna..

Tänk igenom ägarstrukturen

Aktieägaravtal är bäst lämpade för ett mindre antal parter. I aktiebolag som är ägda i lika delar av två parter kan ni reglera lösningar av vanliga situationer där parterna kan hamna i konflikter.

Skapa en bolagsordning

Innan ni skriver ett aktieägaravtal bör ni komma överens om en bolagsordning. Frågor som inte är sekretessbelagda kan därför med fördel tas in i bolagsordningen istället för aktieägaravtalet.

Klargör målet med bolagets verksamhet

Gör gärna en affärsplan innan ni skriver ett aktieägaravtal. Planen blir en bilaga till aktieägaravtalet och beskriver hur bolaget ska bedrivas.

Bestäm var företaget ska finnas

Se till att styrelsens säte och huvudkontor finns på samma ställe.

Besluta om styrelsens sammansättning

För att varje aktieägare ska få en representant i styrelsen kan antalet ledamöter sättas till samma antal som det finns aktieägare. Detta gäller till en viss gräns, styrelser med er än sex medlemmar fungerar sällan optimalt.

Bestäm regler för styrelsemöten

Hur många styrelsemöten ska hållas per år? När ska de hållas? Hur ska kallelse ske? Hur ska suppleanter behandlas?

Bestäm hur information om bolaget ska spridas

Hur ska informationsspridning mellan ägarna gå till? Vilken rätt har ägarna till olika typer av handlingar rörande bolagets verksamhet?

Reglera beslutsordningen

Hur ska beslutsordningen se ut i frågor som är av väsentlig betydelse för företaget? Vanliga frågor är ändringar i bolagsordningen, finansiering, likvidation och lån. Ni reglerar hur stor majoritet som måste vara för ett beslut.

Vem ska vara firmatecknare?

Med firmatecknare menas en person som har rätt att exempelvis skriva på avtal för företagets räkning. Firmatecknare är normalt styrelsen och vd.

Red ut hur finansieringen ska se ut

En viktig punkt. Hur ska framtida kapitalbehov hanteras och i vilken form ska eventuellt nytt kapital tillskjutas? Titta på olika alternativ.

Klargör hur vinsten ska fördelas

Hur stor del av vinsten ska delas ut till aktieägarna (vinstdisposition)? Utdelningen ställs ofta i förhållande till soliditeten (hur förmöget företaget är).

Konkurrens och sekretess

Bestämmelser under de här punkterna kan även gälla tidigare delägare.

Reglera förköpsrätt

Vad ska gälla vid överlåtelse av aktier? Förköp innebär att aktierna, som någon av delägarna vill sälja, erbjuds till existerande delägare innan de bjuds ut till utomstående. I små aktiebolag är detta en väldigt vanlig klausul.

Övriga bestämmelser

Kan till exempel vara inlösen vid avtalsbrott, inlösen vid dödsfall, värderings- bestämmelser, vite vid avtalsbrott, deposition av aktier, äktenskapsförord, avtalets upphörande, förändringar, tillägg och tvisteförfarande. Ta hjälp av en jurist om ni vill göra egna tillägg.

Var noga med att vara överens om vad som ska ske om en delägare inte kan fullfölja sina åtaganden i bolaget. Fundera också på eventuell ansvarsfriskrivning för en delägare som säljer sina aktier.

Mer information

 
De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft ExcelAktiebok 20 poster 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAktiebrev 2017 380 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAktieägaravtal (Flera parter utan
majoritetsägare) 2017
870 kr
En dokumentmall för Microsoft WordAktieägaravtal Engelsk 2017 1670 kr
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista aktieägaravtal 2017 520 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.