Agentavtal - Tysk 2017

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 1670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett agentavtal på tyska (agenturvertrag).

Producenten av varor, även kallad huvudmannen (auftraggeber), anlitar en agent som för huvudmannens räkning säljer varorna, så kallad försäljningsagentur (verkaufsagent). Huvudmannen åtar sig att under avtalstiden utge en ersättning, så kallad provision (provisionen) till försäljningsagenten mot att denne anskaffar kunder till huvudmannen.

Agentavtalet är skrivet på tyska men är upprättat i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Agentavtal 2017
Agentavtal Engelsk 2017
Checklista agentavtal 2017
Checklista återförsäljaravtal 2017
Återförsäljaravtal - Tysk 2017
Återförsäljaravtal 2017
Återförsäljaravtal Engelsk 2017