Ackordsförslag 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall hjälper dig att upprätta ett ackordsförslag för offentligt ackord (även kallat tvångsackord).

Ett ackordsförfarande kan bli aktuellt när en gäldenär har svårigheter att betala sina skulder. Om gäldenären på grund av detta försätts i konkurs är möjligheterna för borgenärerna att få betalt för sina fordringar mycket begränsade. Av denna anledning kan borgenärerna komma överens om att sätta ned gäldenärens skulder till en viss andel. Det är detta som kallas för ackordsförfarande.

Ackordsförfarandet inleds vanligen genom att gäldenären lämnar in ett ackordsförslag till tingsrätten. Ett ackordsförslag ska bland annat innehålla ett förslag på hur mycket fordringarna ska sättas ned samt när gäldenären avser att betala sina skulder till borgenärerna.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om företagsrekonstruktion 2017
Checklista företagsrekonstruktion 2017
Godkännande av ackordsförslag 2017
Rekonstruktionsberättelse 2017
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2017